Kurs i ADR (landtransport av farlig gods)

Alle aktører som laster, losser, sender, mottar, transporterer eller kommer i befatning med farlig gods, skal ha dokumentert opplæring i henhold til «Forskrift om transport av farlig gods på vei og jernbane». Denne dokumenterte opplæringen gjennomføres som dagskurs.

ADR-grunnkurs og evt. Spesialkurs tank og klasse 1 gir grunnlag for å ta ADR-eksamen hos Statens Vegvesen.

Plasser: 3+
Klasse: ADR (ADR)
Sted: Norvald Strands veg 109, Siva, Kongsvinger

Pris fra 5 950 kr