HC trafikkompetanse AS

Kurs i ADR (landtransport av farlig gods)

Alle aktører som laster, losser, sender, mottar, transporterer eller kommer i befatning med farlig gods, skal ha dokumentert opplæring i henhold til «Forskrift om transport av farlig gods på vei og jernbane». Denne dokumenterte opplæringen gjennomføres som dagskurs.

ADR-grunnkurs og evt. Spesialkurs tank, klasse 1 og klasse 7 gir grunnlag for å ta ADR-eksamen hos Statens Vegvesen.

Grunnkurs 5950 kr

Tillegg for tank 2975 kr

Tillegg for klasse 1 2975 kr

Tillegg for klasse 7 2975 kr

Plasser: 3+
Klasse: ADR (ADR)
Sted: Norvald Strands veg 109, Siva, Kongsvinger

Påmelding

Meld deg på kurset nedenfor. Dersom det ikke står noe i boksen under, så har vi ingen kurs planlagt. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om neste kurs.