HC trafikkompetanse AS

Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane er pålagt å utpeke sikkerhetsrådgiver. Kravet om sikkerhetsrådgiver er gitt i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om «Landtransport av farlig gods».

Sikkerhetsrådgiveren skal arbeide for, og være tilgjengelig m.t.p. all aktivitet knyttet til transporten, slik at denne utføres forsvarlig og i samsvar med bestemmelsene.

HC Trafikkompetanse AS tilbyr tjeneste som «Sikkerhetsrådgiver».

Ta kontakt for informasjon og evt. tilbud.

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen din kontaktinformasjon nedenfor så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.