Løyvekurs

Løyve er en offentlig godkjenning som man etter loven er pålagt å ha dersom man skal drive ervervsmessig yrkestransport av personer og/eller gods i og utenfor rute.

HC Trafikkompetanse AS tilbyr teorikurs som lettere fører fram til bestått løyveprøve, denne avlegges hos Statens Vegvesen.

Plasser: 3+
Sted: Norvald Strands veg 109, Siva, Kongsvinger

Priser

Løyvekurs 6 950 kr