HC trafikkompetanse AS

Om oss

HC Trafikkompetanse AS eies og drives av Hans Christian Trøseid. Selskapet ble etablert 20. februar 2015 og har undervisningslokaler i Norvald Strands vei 109, Siva, Kongsvinger.

Vi tilbyr en rekke kurs for yrkessjåfører i transportnæringen. HC Trafikkompetanse AS gir videreopplæringskurs for lastebilsjåfører.

Tre menn sitter ved siden av hverandre, iført HC trafikk-klær

Hans Christian Trøseid

Hans Christian har lang erfaring med forebyggende arbeid i trafikken. Han har arbeidet i politiet i 36 år. Foruten 20 år i UP, har han blant annet vært politiets dedikerte mann for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i skoleverket og tiltak rettet mot ungdom. De siste ti årene har han i hovedsak jobbet med kontroll av tunge kjøretøy. Han har også vært instruktør i politiet over lang tid.

Kjetil Sløtte

Kjetil har erfaring som lastebil-/tankbilsjåfør og er i dag ambulansearbeider. Kjetil er blant annet instruktør på våre førstehjelpskurs. Han er også medinstruktør på ADR-kursene (farlig gods) og «Sikker atferd på vei og optimal kjøring».

John Olav Aamodt

Jon Olav har vært daglig leder for Kongsvinger og Smedtorp kjøreskole. Han har lang erfaring som sjåførlærer, både tunge og lette kjøretøy. John Olav er instruktør i blant annet «Sikker atferd på vei og optimal kjøring».