Arbeid på og ved vei

Alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkes-vei, må ha opplæring i arbeidsvarsling.
Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Plasser: 3+
Sted: Norvald Strands veg 109, Siva, Kongsvinger
Klasse: Arbeidsvarsling (arbeid)

Priser

Vi har skreddersydd et kurs som hjelper deg bestå teoriprøven.

Teori 2 300 kr