Personløfter

Det er arbeidsgivers ansvar at personell som jobber med personløftere skal ha dokumentert opplæring.
Hos HC Trafikkompetanse AS får du nettopp dette.

Plasser: 3+
Sted: Norvald Strands veg 109, Siva, Kongsvinger

Kontakt oss for mer informasjon og priser.