Fallsikring

Hovedhensikten med fallsikringskurs er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr.

Etter gjennomgått fallsikringskurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til det arbeidet de skal utføre.

Plasser: 3+
Sted: Norvald Strands veg 109, Siva, Kongsvinger

Kontakt oss for mer informasjon og priser.