HC trafikkompetanse AS

HMS kurs for ledere

Hos oss i HC Trafikkompetanse AS kan du som leder lære mer om viktigheten av HMS for din bransje og arbeidsplass. Vi gjennomgår de mest relevante temaene i forhold til lovverket. Det gis dokumentasjon for gjennomført kurs.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Pris fra3 200 kr

Plasser: 3+
Sted: Norvald Strands veg 109, Siva, Kongsvinger

Påmelding

Vi har ingen kurs planlagt akkurat nå.
Kontakt oss for mer informasjon og priser.