HC trafikkompetanse AS

Løyvekurs
Lillehammer 5.11 til 6.11

Løyve er en offentlig godkjenning som man etter loven er pålagt å ha dersom man skal drive ervervsmessig yrkestransport av personer og/eller gods i og utenfor rute.

HC Trafikkompetanse AS tilbyr teorikurs som lettere fører fram til bestått løyveprøve, denne avlegges hos Statens Vegvesen.

Plasser: 3+
Sted: Lillehammer camping

Priser

Løyvekurs 5 200 kr